Medische verklaring/keuring

Het komt steeds vaker voor dat instanties om een medische verklaring of keuring vragen. Deze verklaring/keuring mag uw eigen huisarts niet afgeven. De huisarts handelt hierbij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor huisartsen, heeft opgesteld.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen, of door hun medisch adviseur de informatie laten opvragen bij uw huisarts met uw toestemming.

U kunt zelf ook een afspraak maken bij een andere huisarts die wel verklaringen af kan geven en/of keuringen verricht.

Op de praktijk is een folder beschikbaar met verdere uitleg. Deze weigering afgifte geneeskundige verklaring KNMG  kunt u hier ook downloaden, die kunt u eventueel meesturen naar de vragende instantie.

Rijbewijskeuringen

KBO-Brabant heeft een overzicht gemaakt van alle rijbewijskeuringsartsen die tegen een gereduceerd tarief hun diensten aanbieden aan KBO-leden. Op deze lijst vindt u de contactgegevens van deze artsen alsmede de kosten. Klikt u hier voor de website en de lijst.

U kunt ook een afspraak maken via www.rijbewijskeuringsarts.nl of telefoonnummer 036-7200911.

Rijbewijskeuringen via Regelzorg

Voor automobilisten uit Uden en omstreken is er eenmaal per maand gelegenheid om een medische keuring te ondergaan volgens de richtlijnen van het CBR. De keuringen worden georganiseerd door Regelzorg in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts. Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden kunnen een een afspraak maken, evenals bezitters van een zogenaamd groot rijbewijs. De keuringen vinden eens per maand plaats in Eigen Herd, Rooijsestraat 32 te Uden.

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het afsprakenbureau van Regelzorg 088-2323300 of maak zelf uw afspraak op de site www.regelzorg.nl