Telefonisch en digitaal advies en uitslagen

De doktersassistenten zullen u aan de telefoon enkele belangrijke vragen stellen, en kunnen u in sommige gevallen zelfstandig informatie of advies geven. Zij hanteren hierbij speciaal voor de doktersassistenten ontwikkelde richtlijnen. Hierover zijn met de huisartsen afspraken gemaakt.

Tevens willen wij u wijzen op de volgende website:

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Naar Thuisarts.nl

Als de doktersassistente u niet kan helpen, kan zij voor u overleggen, of, als u met de huisarts zelf wilt overleggen, kan zij met u afspreken dat u door de huisarts wordt teruggebeld. 

Uitslagen digitaal inzien

Via het patientenportaal hebt u 24 uur per dag de mogelijkheid om uw uitslagen digitaal in te zien. De uitslagen zijn zodra ze binnenkomen direct zichtbaar in uw dossier. Het kan gebeuren dat ze nog niet door de huisarts beoordeeld zijn.

Uitslagen opvragen

Als er onderzoek heeft plaatsgevonden belt u zelf met de assistente voor de uitslag of u bekijkt de uitslag in uw patiëntenportaal. U kunt ook een e-consult aanmaken. U zorgt dus altijd zelf dat u op de hoogte bent van de uitslag, tenzij anders met u is afgesproken.

Ook voor het opvragen van uitslagen van diverse onderzoeken kunt u de doktersassistente bellen, een e-consult sturen of de uitslag opzoeken via het patiëntenportaal. Zo nodig wordt u door de huisarts teruggebeld. Het is raadzaam in de ochtend te bellen, zodat u eventueel nog dezelfde dag teruggebeld kan worden. 

Op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) hebben de huisartsen, de doktersassistenten  en andere medewerkers van de huisartsenpraktijk een medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een patiënt aan anderen mag verstrekken, ook niet als dat een familie- of gezinslid is. Om dit wel te mogen is toestemming van de patiënt zelf nodig. Dit betekent in de praktijk dat altijd de patiënt zelf om bijvoorbeeld uitslagen van onderzoek moet vragen, dit kan alleen door iemand anders gebeuren als dat van te voren wordt doorgegeven en bij de huisartsenpraktijk bekend is. Ouders mogen wel medische informatie opvragen van kinderen onder de 12 jaar. Tussen de 12 en de 16 hangt dit af van de situatie en wordt dit per persoon apart beoordeeld.

Wilt u dus uitslagen door iemand anders laten opvragen, geef dan van tevoren hiervoor toestemming, dan ontstaan er geen vervelende discussies aan de telefoon.

NB: Alle telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen voor trainingsdoeleinden worden beluisterd.