Huisregels

U bent van harte welkom in onze praktijk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld zodat wij de mogelijkheid hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hiervoor hebben we enkele huisregels gemaakt.

WEL

Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Mobiel telefoneren

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

Zonder toestemming fotograferen of filmen.

Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.