Praktijkondersteuner GGZ

Steeds meer huisartsenpraktijken in Nederland hebben een POH GGZ werkzaam in de praktijk. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisarts voor geestelijke gezondheidszorg.

De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met een opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

Medipark heeft meerdere praktijkondersteuners GGZ in de praktijk. Zij werken in Medipark zelf.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt u samen met de POH GGZ uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat u samen praat over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens kijkt U samen met de POH GGZ en zo nodig de huisarts naar een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, vervolggesprekken bij de POH GGZ of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling).

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, vragen wij u er even rustig thuis over na te denken. Als u besluit dat u een afspraak wilt maken, vragen wij u dat door te geven aan de assistente van uw huisarts. Er  wordt dan een eerste gesprek met de POH GGZ gepland.  Na het eerste gesprek zullen de POH GGZ en uw huisarts u adviseren over een vervolgtraject.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de assistente van uw huisarts. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.